top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Dotacje Drukuj

Ważna Informacja dotycząca naborów

W związku z zakończeniem działań związanych z Funduszem Dotacji z dniem 31.12.2016 r., informujemy, że Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. nie będzie już ogłaszać naborów wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

VII (XI) nabór - zakończony

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... , mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20.000,00 zł

40.000,00 zł

Cel naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach rolniczych, w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Ogłoszenie o XI naborze wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej XI nabór wniosków

Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” XI nabór

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ XI nabór

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Obowiązuje od 15 listopada 2014

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

 1. Wzór umowy o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej - XI nabór

LISTY RANKINGOWE:

Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i kwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” XI nabór

Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” XI nabór

VII (XI) nabór anulowany

UWAGA NABÓR ANULOWANY!

Zatorska Agencja Rozwoju informuje, że z dniem 01.04.2016 roku anulowaniu ulegają zawieszone nabory nr XI i XII ogłoszone w dniu 18 stycznia 2016 roku, skierowane do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektu nr KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”.

Decyzja ta zapadła z przyczyn niezależnych od Operatora Dotacji i pomimo wcześniejszej akceptacji dokumentacji dotyczącej naborów przez Instytucję Pośredniczącą - Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Serdecznie przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.


W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... , mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20.000,00 zł

40.000,00 zł

Opis działań:

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej.

V (IX) zakończony 28.08.2015

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... , mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20.000,00 zł

40.000,00 zł

Opis działań:

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Ogłoszenie o IX naborze wniosków - rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej IX nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - IX nabór

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Obowiązuje od 15 listopada 2014

Wzór umowy o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - IX nabór

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

LISTY RANKINGOWE:

Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach IX naboru wniosków

Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach IX naboru wniosków

IV (VII) nabór zakończony 10.03.2015

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20.000,00 zł

40.000,00 zł

Opis działań:

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o VII naborze wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej VII nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - VII nabór

Budżet na rozpoczęcie działalności gospdarczej - VAT kwalifikowalny - VII nabór

Budżet na rozpoczęcie działalności gospdarczej - VAT niekwalifikowalny - VII nabór

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Obowiązuje od 15 listopada 2014

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wzór: Umowa o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

LISTY RANKINGOWE VII NABÓR:

Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach VII naboru wniosków

Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach VII naboru wniosków

III (V) nabór - zakończony 30.05.2014 r.

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działanie

Beneficjenci dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dotacji w PLN

Maksymalna kwota dotacji w PLN

A

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20 000,00 zł

30 000,00 zł

Opis działań:

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o V naborze wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Wytyczne dla ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - V nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - V nabór

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach V naboru wniosków

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Wzór umowy o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej - V nabór

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Obowiązuje od 15 listopada 2014

LISTY RANKINGOWE V NABÓR:

AKTUALIZACJA lista rankingowa - wnioski kwalifikujace się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie

AKTUALIZACJA lista rankingowa - wnioski niekwalifikujace się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie

II (III) nabór - ZAKOŃCZONY 15.11.2013 R.

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działanie

Beneficjenci dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dotacji w PLN

Maksymalna kwota dotacji w PLN

A

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20 000,00 zł

30 000,00 zł

Opis działań:

 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Ogłoszenie o III naborze wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dokumenty dotyczące naboru:

Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności - III nabór wniosków

Wzór wniosku o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dokumenty do podpisania umowy o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wersja edytowalna

Strona UOKiK - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Listy rankingowe III nabór:

Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach III naboru wniosków

Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach III naboru wniosków

I nabór - zakończony 19.04.2013 r.

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działanie

Beneficjent dotacji

Maksymalny pozim dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalana kwota dofinansowania w PLN

A

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20 000,00 zł

30 000,00 zł

B

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20 000,00 zł

30 000,00 zł

Opis działań:

 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Ogłoszenie o I naborze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej - I nabór wniosków

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Listy rankingowe I nabór:

 1. Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania dotacji w ramach I naboru Wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

 2. Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania dotacji w ramach I naboru Wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Ważna Informacja dotycząca naborów

W związku z zakończeniem działań związanych z Funduszem Dotacji z dniem 31.12.2016 r., informujemy, że Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. nie będzie już ogłaszać naborów wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

VIII (XII) nabór zakończony

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębiorstwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

30 000,00 zł

200 000,00

Cel naboru:

Wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU

Ogłoszenie o XII naborze wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej

Wytyczne dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej XII nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej - XII nabór

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ XII Nabór

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Obowiązuje od 15 listopada 2014

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Wzór umowy o dotację na rozwój działalności gospodarczej - XII nabór


LISTY RANKINGOWE:

AKTUALIZACJA Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i kwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” XII nabór

Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość… XII nabór

VIII (XII) nabór anulowany

UWAGA NABÓR ANULOWANY!

Zatorska Agencja Rozwoju informuje, że z dniem 01.04.2016 roku anulowaniu ulegają zawieszone nabory nr XI i XII ogłoszone w dniu 18 stycznia 2016 roku, skierowane do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektu nr KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”.

Decyzja ta zapadła z przyczyn niezależnych od Operatora Dotacji i pomimo wcześniejszej akceptacji dokumentacji dotyczącej naborów przez Instytucję Pośredniczącą - Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Serdecznie przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.


W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny pozion dofinansowania w %

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Brak konieczności utworzenia nowego miejsca pracy

30.000,00 zł

50.000,00 zł

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy

50.000,01 zł

200.000,00 zł

Opis działań:

 • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

VI (X) nabór zakończony 07.09.2015

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny pozion dofinansowania w %

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Brak konieczności utworzenia nowego miejsca pracy

30.000,00 zł

50.000,00 zł

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy

50.000,01 zł

100.000,00 zł

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy

100.000,01 zł

200.000,00 zł

Opis działań:

 • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Ogłoszenie o X naborze wniosków - rozwój działalności gospodarczej

Wytyczne dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej X nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej - X nabór

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - link do strony UOKiK - Obowiązujący od 15 listopada 2014

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wzór umowy o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej - X nabór

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

LISTY RANKINGOWE:

Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach X naboru wniosków

Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach X naboru wniosków

IV (VIII) zakończony 10.03.2015

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny pozion dofinansowania w %

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Brak konieczności utworzenia nowego miejsca pracy

30.000,00 zł

50.000,00 zł

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy

50.000,01 zł

100.000,00 zł

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy

100.000,01 zł

200.000,00 zł

Opis działań:

 • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o VIII naborze wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Wytyczne dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej VIII nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej - VIII nabór

Budżet na rozwój działalności gospdarczej - vat kwalifikowalny - VIII nabór

Budżet na rozwój działalności gospdarczej - vat niekwalifikowalny - VIII nabór

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach VIII naboru wniosków

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - link do strony UOKiK - Obowiązujący od 15 listopada 2014

Wzór: Umowa o dotację na rozwój działalności gospodarczej

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

LISTY RANKINGOWE:

Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach VIII naboru wniosków

Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach VIII naboru wniosków

III (VI) nabór - zakończony 30.05.2014 r.

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Beneficjent Dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy

50 000,00 zł

100 000,00 zł

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy

100 000,01 zł

150 000,00 zł

Opis działań:

 • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o VI naborze wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Wytyczne dla ubiegających się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej - VI nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej - VI nabór

Wzór umowy o dotację na rozwój działalności gospdoarczej - VI nabór

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach VI naboru wniosków

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - link do strony UOKiK - Obowiązujący od 15 listopada 2014

LISTY RANKINGOWE VI NABÓR:

AKTUALIZACJA lista rankingowa - wnioski kwalifikujace się do otrzymania dotacji na rozwój

AKTUALIZACJA lista rankingowa rezerwowa - wnioski kwalifikujace się do otrzymania dotacji na rozwój

AKTUALIZACJA lista rankingowa - wnioski niekwalifikujace się do otrzymania dotacji na rozwój

II (IV) nabór - ZAKOŃCZONY 15.11.2013 r.

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Beneficjent Dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy

50 000,00 zł

100 000,00 zł

Istniejące przedsiębiorstwa, w tym:
a)mikroprzedsiębior-
stwa,
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

Utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy

100 000,01 zł

150 000,00 zł

Opis działań:

 • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

 • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o IV naborze wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

Dokumenty dotyczące naboru:

Wytyczne dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności - IV nabór wniosków

Wzór wniosku o dotację na rozwój działalności gospodarczej

Dokumenty do podpisania umowy o dotację na rozwój działalności gospodarczej - wersja edytowalna

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM, WYODRĘBNIONYM DO CELÓW PROJEKTU RACHUNKU BANKOWYM

Strona UOKiK - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Listy rankingowe IV nabór:

Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach IV naboru wniosków

Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach IV naboru wniosków

I (II) nabór - zakończony 19.04.2013 r.

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Działanie

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN`

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN`

A

Istniejące przedsiębiorstwa w tym:
a) mikroprzedsiębiorstw
b) małe i średnie przedsiębiorstwa

60%

50 000,00 zł

70 000,00zł

Opis działań
– realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.

– nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o I naborze na rozwój działalności gospodarczej

Wytyczne dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej - II nabór wniosków

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Listy rankingowe I nabór:

 1. Lista rankingowa wniosków kwalifikujących się do otrzymania dotacji w ramach I naboru Wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

 2. Lista rankingowa wniosków niekwalifikujących się do otrzymania dotacji w ramach I naboru Wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Komisja Przyznająca Dotacje została powołana do oceny wniosków o dotacje w ramach projektu " Dolina karpia Szansa na przyszłość" składa się z Przewodniczącego Komisji, którym jest pracownik Operatora Dotacji oraz trzech niezależnych Ekspertów.

Regulamin KPD - aktualizacja 04.04.2016 r.

Jako potencjalny wnioskodawca programu proszę o konkretne sprecyzowanie czy poniżej wymienione obszary planowanej wypożyczalni sprzętu turystycznego są możliwe do objęcia wsparciem:

- kajaki turystyczne,

- przyczepa lekka do przewozu kajaków,

- rowery,

- narty biegowe,

- sanie konne do organizacji kuligów,

- drezyna.

Zakup środków transportu z dotacji w ramach IX naboru wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

W ramach IX naboru wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość.” możliwy jest jedynie zakup specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. Nr 242, poz. 1622), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, że zakupiony środek transportu specjalistycznego będzie używany wyłącznie w celu realizacji projektu i nie będzie wykorzystywany do świadczenia usług transportowych. Oznacza to, że zakupiony specjalistyczny środek transportu musi stanowić integralny oraz niezbędny element projektu, na który podmiot wnioskuje o dotację. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych Rodzaj 743 Samochody specjalne – obejmuje:

 • pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi,

 • pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

 • samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

 • pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak:

 • piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

 • pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (np. polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),

 • pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

 • ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

 • ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

 • żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

 • samojezdne wieże wiertnicze,

 • generatory przewoźne,

 • radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

 • pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Do podgrupy 76 Pozostały tabor bezszynowy zaliczamy:

 • 760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe),

 • 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe),

 • 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe),

 • 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym,

 • 764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe),

 • 768 Pozostałe wózki jezdniowe.

Zgodnie z powyższym:

a) łodzie wiosłowe i kajaki – Rodzaj 773 Tabor transportu śródlądowego – nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem;

b) przyczepa lekka do przewozu kajaków – Rodzaj 748 Przyczepy – nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem;

c) rowery – Rodzaj 790 Pozostałe środki transportu – nie kwalifikuje się do wsparcia;

d) narty biegowe – kwalifikuje się do objęcia wsparcia,

e) sanie konne do organizacji kuligów – Rodzaj 750 Tabor konny – nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem,

f) drezyna – Tabor kolejowy naziemny – nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.

Jak jest różnica pomiędzy wskaźnikami produktu, a wskaźnikami rezultatu?

Wskaźniki produktu są związane z okresem realizacji projektu, są podawane wyłącznie za okres w których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami wskazanymi we Wniosku i osiągnięte nie później niż w dniu zakończenia projektu. Jeżeli Wnioskodawca nie osiągnie deklarowanych stanów wskaźników produktu, mogą być wyciągnięte wobec niego konsekwencje finansowe w postaci braku refundacji poniesionych wydatków lub zażądania zwrotu części bądź całości dofinansowania.

Wskaźniki rezultatu należy rozumieć jako bezpośrednie efekty wynikające z realizacji projektu, dotyczące Wnioskodawcy, mierzone w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu lub jego części. Rezultat obrazuje zakres zmian, jakie wystąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu lub jego działań. Rezultaty projektu powinny pojawić się nie później niż 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu – Beneficjent jest zobowiązany zaraportować osiągnięcie zakładanych we wniosku rezultatów w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu podanego w umowie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, dotyczącymi rozliczania oraz raportowania projektów realizowanych w ramach Projektu pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

 1. Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów

 2. Raport okresowy/końcowy

 3. Wniosek o płatność końcową

 4. Raport z osiągnięcia wskaźników rezultatu

Dokumenty dotyczące realizacji zamówień przeprowadzanych w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość...:

Dotyczy projektów realizowanych w ramach V i VI naboru:

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 2 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie o postępowaniu przy wyborze wnioskodawcy

Oświadczenie o nieubieganiu się o udzielenie zamówienia

Wzór zapytania ofertowego

Wzór notatki z przeprowadzenia zamówienia od 3 500 PLN do 30 000 euro

Wzór protokołu z przeprowadzenia zamówienia powyżej 30 000 euro

Dotacje - Aktualności

Ważna informacja!!

26.01.2017 | Dotacje

W związku z zakończeniem działań związanych z Funduszem Dotacji z dniem 31.12.2016 r., informujemy, że Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. nie będzie już ogłaszać naborów wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności…

więcej ...

Wyniki XI naboru wniosków o…

24.06.2016 | Dotacje

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. przedstawia poniżej listy rankingowe XI naboru wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przeprowadzonego w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno…

więcej ...

Wyniki XII naboru wniosków o…

24.06.2016 | Dotacje

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. przedstawia poniżej listy rankingowe XII naboru wniosków na rozwój działalności gospodarczej, przeprowadzonego w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno…

więcej ...